0943 076 414

máy tạo oxy, máy trợ thở, thiết bị y tế

Máy tạo oxy là thiết bị y tế lấy trực tiếp không khí từ xung quanh, qua hệ thống lọc loại bỏ những chất độc hại, khí trơ, cho ra oxy tinh khiết. Các máy có nồng độ oxy trên 90% đạt tiêu chuẩn oxy dùng trong y tế phục vụ mục đích điều trị bệnh còn được gọi là máy trợ thở.


máy tạo oxy, máy trợ thở, thiết bị y tế