0943 076 414

sơn đặc biệt kova, sơn viết bảng, sơn tự làm sạch, sơn nhũ ánh kim

Hệ sơn đặc biệt của Kova bao gồm các dòng sản phẩm: sơn giả đá, sơn vân đá, sơn gấm (gai), sơn nhũ. Các dòng sơn đáp ứng được sự đa dạng và chất lượng về nhu cầu sơn trang trí của các công trình yêu cầu có cấu trúc thẩm mỹ cao.


sơn đặc biệt kova, sơn viết bảng, sơn tự làm sạch, sơn nhũ ánh kim