0943 076 414

MIẾNG DÁN MỌI BỀ MẶT – FIXATE GEL PAD

20,000

Miếng dán đa năng Fixate với khả năng đặc biệt hút dính trên mọi bề mặt, giúp giữ các đồ vật một cách dễ dàng, có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền bỉ cao.